De tarieven worden jaarlijks vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Meer informatie vindt u onder andere op de site van de Nederlandse Vereniging van Mondhygiënisten

Code Omschrijving Tarief
C11 Intake consult € 20,44
M0105 Preventieve voorlichting en instructie per 5 minuten € 12,06
M0205 Consult voor evaluatie van preventie per 5 minuten € 12,06
M0305 Gebitsreiniging per 5 minuten € 12,06
C13 Probleemgericht consult/consult kleine verrichtig € 21,44
A10 Geleidings/infiltratie anaesthesie € 13,45
A15 Oppervlakte anaesthesie € 6,99
V30 sealing 1 element € 24,20
V35 sealing volgend element € 13,45
C22 Schriftelijke medische anamnese € 20,44
C28 Uitgebreid onderzoek tbv opstellen en vastleggen behandeplan € 96,81
T11 Paro onderzoek met pocketstatus € 142,53
T22 Initiële paro beh. mondhyg per element € 21,51
T31 Herbeoordeling met pocketstatus € 83,37
T33 Bespreken vervolgtraject € 43,01
T52 Kort consult parodontale nazorg mondhyg € 56,48
T54 Standaard consult paro nazorg € 81,75
T56 Uitgebreid consult paro nazorg mondhyg € 108,56
T57 Toepassing lokale medicament € 58,09
T60 Evaluatie onderzoek met pocketstatus € 142,53
T94 Parodontale abces behandeling € 72,61
T93 Bacteriologisch onderzoek € 37,65
C90 Patient afwezig zonder bericht bij 30 minuten afspraak € 60,00
XX Techniek kosten betreft bacterietest € 76,50