Wat wordt er vergoed?

Volwassenen moeten, om voor vergoeding door de zorgverzekeraar in aanmerking te komen, een aanvullende verzekering voor mondzorg hebben afgesloten. Kinderen tot 18 jaar  krijgen de mondzorg vanuit de basis- zorgverzekering vergoed.

De tarieven voor de mondzorg zijn vastgesteld door de Nederlandse Zorgautoriteit. Deze worden jaarlijks aangepast

Bij iedere prestatie (behandeling) hoort een code met een omschrijving wat de prestatie precies inhoudt. Ook op de nota en eventuele begroting vindt u deze codes terug.

Als praktijk is het mogelijk overeenkomsten met zorgverzekeraars af te sluiten, dit is echter niet verplicht. Is er geen overeenkomst afgesloten dan zou dit kunnen betekenen dat sommige verzekeraars de zorg niet aan u vergoeden. Kijkt u uw polis hierop goed na. Komt u er niet uit, neem dan de polis tijdens uw behandeling mee, dan kan de mondhygiënist samen met u bekijken voor welke vergoedingen u in aanmerking komt.
Stuurt u toch vooral de nota’s naar uw zorgverzekeraar op.

Het komt voor dat u een nota heeft ingestuurd naar uw verzekeraar die niet vergoed wordt omdat uw aanvullende tandartsverzekering de behandeling niet dekt. De ervaring is dat de klantenservice van de verschillende verzekeraars u dan nogal eens het advies geeft om de mondhygiënist te verzoeken een andere code op de nota te zetten zodat deze wel vergoed wordt. De behandeling die door de mondhygiënist in rekening gebracht wordt is de behandeling die past bij de diagnose die bij u gesteld is. De klantenservice van de verzekeraar is niet uw behandelaar en weet niet welke diagnose bij u gesteld is. De klantenservice mag u dus nooit dit advies geven.

Verzekering uitzoeken?

Neemt u ook uw zorgverzekering aan het einde van het jaar weer onder de loep? Kijkt u dan goed naar welke soort zorgverzekering past bij wat u belangrijk vindt. Bijvoorbeeld of u terecht kunt bij de mondhygiënisten in uw buurt, de hoogte van de vergoedingen en het risico op bijbetalen. De vergoeding door de zorgverzekering verschilt per soort zorgverzekering. Weet  waarin de restitutie-, natura- en budgetverzekering van elkaar verschillen om tot een goede keuze te komen.